24 Fikiran Kita semua telah ada di Treadmill

24 Fikiran Kita semua telah ada di Treadmill
Kami semua ada di sana.

Kami semua ada di sana.